Inscripció XXVé Obert d’Escacs

Ha finalitzat el temps d’inscripció